Panasonic KX MB262

4.777.500
ID tin: 463584Gửi lúc: 14:57, 04/12Toàn quốc
Đã xem: 262 Bình luận: 0
Lưu tin
Ảnh số 1: Panasonic KX MB262
Chưa có thông tin

 THÔNG SỐ:

v      Maùy in laser cao caáp vôùi ñoä phaân giaûi in ñeán 600x600 dpi; scan maøu chaát löôïng cao vaø deã söû duïng vôùi khay giaáy naèm ngang chöùa 250 tôø ; boä nhôù löu tröõ 32MB; toác ñoä in laser cao ñeán 18 trang/phuùt; toác ñoä copy ñeán 18 baûn/phuùt

Möïc KX-FAD92 in 2000 tr.Drum KX-FAD93 in 6000 tr

CHUYÊN NẠP MỰC IN LASER MÁY IN HP - CANON - SAMSUNG - EPSON - LEXMAK...

 

GIÁ NẠP MỰC CHÌ CÓ : 80.000 Đ/ MÁY - MUC LASER MÀU : 480.000 Đ/MÁY

 

KHẰCC PHỤC SỰ CỐ MÁY IN - IN BỊ LỖI.....

 

 

CUNG CẤP HỆ THỐNG VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MỰC IN PHUN LIÊN TỤC CHO MÁY IN EP SON......

EPSON R800 ( 8MAU )- EPSON R 7300.....

HÃY GỌI NGAY CHO CTY ĐỂ HỆ THỐNG MÁY , HỆ THỐNG MANG... MÁY IN ...CTY QUÝ BẠN ĐƯỢC HOÀN HẢO ...ALO : 08 -3775.12.16 - 08.22423242.- 01214675098.
269A _ lê văn lương , p.tân quy , Q.7 - tp.HCM

MANG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG CHO CTY CỦA BẠN...!!! THANKS..!

Thông tin shop bán
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: Panasonic KX MB262