maimaishop1314
01222249655
Mình là người Trung Quốc, chuyển sang bên Hải Phòng sinh sống muốn kết nhiều bạn, bán quần áo và những thứ lấy thừ Trung Quốc. Trực tiếp lấy hàng từ công ty sản xuất cho nê
xã đại bản, huyện An Dương, Hải Phòng
Số lượt xem shop: 1.090