Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Trinh18 0902633302
ĐIỆN MÁY NHÂN TÂM - 141B Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Ảnh số 1: Máy giặt HITACHI BD V9600 giặt 10kg, date 2014, màu vàng đồng , Lồng Big Drum, còn mới khoảng 95%
Ảnh số 2: Máy giặt HITACHI BD V9600 giặt 10kg, date 2014, màu vàng đồng , Lồng Big Drum, còn mới khoảng 95%
Ảnh số 3: Máy giặt HITACHI BD V9600 giặt 10kg, date 2014, màu vàng đồng , Lồng Big Drum, còn mới khoảng 95%
Ảnh số 4: Máy giặt HITACHI BD V9600 giặt 10kg, date 2014, màu vàng đồng , Lồng Big Drum, còn mới khoảng 95%
Ảnh số 5: Máy giặt HITACHI BD V9600 giặt 10kg, date 2014, màu vàng đồng , Lồng Big Drum, còn mới khoảng 95%
Ảnh số 6: Máy giặt HITACHI BD V9600 giặt 10kg, date 2014, màu vàng đồng , Lồng Big Drum, còn mới khoảng 95%
Ảnh số 7: Máy giặt HITACHI BD V9600 giặt 10kg, date 2014, màu vàng đồng , Lồng Big Drum, còn mới khoảng 95%
Ảnh số 8: Máy giặt HITACHI BD V9600 giặt 10kg, date 2014, màu vàng đồng , Lồng Big Drum, còn mới khoảng 95%
Ảnh số 9: Máy giặt HITACHI BD V9600 giặt 10kg, date 2014, màu vàng đồng , Lồng Big Drum, còn mới khoảng 95%
Ảnh số 10: Máy giặt HITACHI BD V9600 giặt 10kg, date 2014, màu vàng đồng , Lồng Big Drum, còn mới khoảng 95%
Ảnh số 11: Máy giặt HITACHI BD V9600 giặt 10kg, date 2014, màu vàng đồng , Lồng Big Drum, còn mới khoảng 95%
Ảnh số 12: Máy giặt HITACHI BD V9600 giặt 10kg, date 2014, màu vàng đồng , Lồng Big Drum, còn mới khoảng 95%
Ảnh số 13: Máy giặt HITACHI BD V9600 giặt 10kg, date 2014, màu vàng đồng , Lồng Big Drum, còn mới khoảng 95%
Ảnh số 14: Máy giặt HITACHI BD V9600 giặt 10kg, date 2014, màu vàng đồng , Lồng Big Drum, còn mới khoảng 95%