Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Trinh18 0902633302
ĐIỆN MÁY NHÂN TÂM - 141B Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Ảnh số 1: Máy giặt Panasonic NA VX820SR giặt 9kg sấy 6kg date 2013, Màn hình cảm ứng, Nanoe, sấy block, Econavi
Ảnh số 2: Máy giặt Panasonic NA VX820SR giặt 9kg sấy 6kg date 2013, Màn hình cảm ứng, Nanoe, sấy block, Econavi
Ảnh số 3: Máy giặt Panasonic NA VX820SR giặt 9kg sấy 6kg date 2013, Màn hình cảm ứng, Nanoe, sấy block, Econavi
Ảnh số 4: Máy giặt Panasonic NA VX820SR giặt 9kg sấy 6kg date 2013, Màn hình cảm ứng, Nanoe, sấy block, Econavi
Ảnh số 5: Máy giặt Panasonic NA VX820SR giặt 9kg sấy 6kg date 2013, Màn hình cảm ứng, Nanoe, sấy block, Econavi
Ảnh số 6: Máy giặt Panasonic NA VX820SR giặt 9kg sấy 6kg date 2013, Màn hình cảm ứng, Nanoe, sấy block, Econavi
Ảnh số 7: Máy giặt Panasonic NA VX820SR giặt 9kg sấy 6kg date 2013, Màn hình cảm ứng, Nanoe, sấy block, Econavi
Ảnh số 8: Máy giặt Panasonic NA VX820SR giặt 9kg sấy 6kg date 2013, Màn hình cảm ứng, Nanoe, sấy block, Econavi
Ảnh số 9: Máy giặt Panasonic NA VX820SR giặt 9kg sấy 6kg date 2013, Màn hình cảm ứng, Nanoe, sấy block, Econavi
Ảnh số 10: Máy giặt Panasonic NA VX820SR giặt 9kg sấy 6kg date 2013, Màn hình cảm ứng, Nanoe, sấy block, Econavi
Ảnh số 11: Máy giặt Panasonic NA VX820SR giặt 9kg sấy 6kg date 2013, Màn hình cảm ứng, Nanoe, sấy block, Econavi
Ảnh số 12: Máy giặt Panasonic NA VX820SR giặt 9kg sấy 6kg date 2013, Màn hình cảm ứng, Nanoe, sấy block, Econavi
Ảnh số 13: Máy giặt Panasonic NA VX820SR giặt 9kg sấy 6kg date 2013, Màn hình cảm ứng, Nanoe, sấy block, Econavi
Ảnh số 14: Máy giặt Panasonic NA VX820SR giặt 9kg sấy 6kg date 2013, Màn hình cảm ứng, Nanoe, sấy block, Econavi