Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Trinh18 0902633302
ĐIỆN MÁY NHÂN TÂM - 141B Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Ảnh số 1: Tủ lạnh sharp SJ W412E 412L, 5 Cánh, cửa mở 2 chiều, date 2019 sx nhật bản mới 95%
Ảnh số 2: Tủ lạnh sharp SJ W412E 412L, 5 Cánh, cửa mở 2 chiều, date 2019 sx nhật bản mới 95%
Ảnh số 3: Tủ lạnh sharp SJ W412E 412L, 5 Cánh, cửa mở 2 chiều, date 2019 sx nhật bản mới 95%
Ảnh số 4: Tủ lạnh sharp SJ W412E 412L, 5 Cánh, cửa mở 2 chiều, date 2019 sx nhật bản mới 95%
Ảnh số 5: Tủ lạnh sharp SJ W412E 412L, 5 Cánh, cửa mở 2 chiều, date 2019 sx nhật bản mới 95%
Ảnh số 6: Tủ lạnh sharp SJ W412E 412L, 5 Cánh, cửa mở 2 chiều, date 2019 sx nhật bản mới 95%
Ảnh số 7: Tủ lạnh sharp SJ W412E 412L, 5 Cánh, cửa mở 2 chiều, date 2019 sx nhật bản mới 95%
Ảnh số 8: Tủ lạnh sharp SJ W412E 412L, 5 Cánh, cửa mở 2 chiều, date 2019 sx nhật bản mới 95%
Ảnh số 9: Tủ lạnh sharp SJ W412E 412L, 5 Cánh, cửa mở 2 chiều, date 2019 sx nhật bản mới 95%
Ảnh số 10: Tủ lạnh sharp SJ W412E 412L, 5 Cánh, cửa mở 2 chiều, date 2019 sx nhật bản mới 95%
Ảnh số 11: Tủ lạnh sharp SJ W412E 412L, 5 Cánh, cửa mở 2 chiều, date 2019 sx nhật bản mới 95%
Ảnh số 12: Tủ lạnh sharp SJ W412E 412L, 5 Cánh, cửa mở 2 chiều, date 2019 sx nhật bản mới 95%
Ảnh số 13: Tủ lạnh sharp SJ W412E 412L, 5 Cánh, cửa mở 2 chiều, date 2019 sx nhật bản mới 95%