Napiphamnguyen
0966690418
Có thể inbox mình vào địa chỉ facebook: Napi Phạm Nguyễn
58/4 Hà Huy Tập, Đà Nẵng
Số lượt xem shop: 1.170