nganguyen123
01236907104
Tinh thân là tât cả sức khoẻ cho cuộc sông ý nghĩa hơn.LƯƠNG SƯ3 tại 140 Nguyên Chí Thanh. Nơi hội tụ, giao lưu, sự kiện va kêt nôi bạn bè..Có nhiều phòng hát từ 4 đên 80 người
Số 41 Trần Duy Hưng
0982326368
Số lượt xem shop: 180