ngochop99
0913964200
tổ điện lực 1, phường Quang Vinh, tphố Thái Nguyên
Số lượt xem shop: 0