ntckia
0983090203
Ngày 05/12/2020, Showroom Kia – Mazda tại Cẩm Phả chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ 932 Đặng Châu Tuệ, Km 14, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
932 Đặng Châu Tuệ, km 14, phường Quang Hanh, Tp Cẩm Phả
Số lượt xem shop: 0