Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
salonotoanhlydoanhung 0965196999
Khu 8 Sóc Đăng - Đoan Hùng - Phú Thọ
Ảnh số 1: Kia Forte 1.6 MT 2013
Ảnh số 2: Kia Forte 1.6 MT 2013
Ảnh số 3: Kia Forte 1.6 MT 2013
Ảnh số 4: Kia Forte 1.6 MT 2013
Ảnh số 5: Kia Forte 1.6 MT 2013
Ảnh số 6: Kia Forte 1.6 MT 2013
Ảnh số 7: Kia Forte 1.6 MT 2013
Ảnh số 8: Kia Forte 1.6 MT 2013
Ảnh số 9: Kia Forte 1.6 MT 2013
Ảnh số 10: Kia Forte 1.6 MT 2013
Ảnh số 11: Kia Forte 1.6 MT 2013