phuocdat03
0963839591
35-36, DD6, Tân Hưng Thuận, Q,12, TP.HCM
Số lượt xem shop: 30