Váy đầm nữ style đi chơi,dạ hội ...thu hút mọi góc nhìn

280.000
ID tin: 1971012Gửi lúc: 10:30, 27/01Toàn quốc
Đã xem: 1714 Bình luận: 3
Lưu tin
61/33 Cô Giang , Phường Cầu Ông Lãnh , Quận 1

Bắt kịp xu hướng thời trang bạn gái,shop chúng tôi luôn tìm tòi và

cập nhật những mẫu đầm váy với thiết kế tính tế đa dạng phù hợp đi

chơi,đi tiệc,đi biển,dạ hội,dạo phố và ngay cả nơi công sở.Không

những toát lên vẻ quý phái ,quyến rũ mà còn tạo chút thùy mị mà

phụ nữ Việt mình vốn có...

Ảnh số 1: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD572 - Giá: 280.000Ảnh số 2: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD571 - Giá: 200.000Ảnh số 3: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD570 - Giá: 280.000Ảnh số 4: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD569 - Giá: 240.000Ảnh số 5: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD568 - Giá: 240.000Ảnh số 6: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD568 - Giá: 240.000Ảnh số 7: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD567 - Giá: 280.000Ảnh số 8: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD566 - Giá: 260.000Ảnh số 9: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD566 - Giá: 260.000Ảnh số 10: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD564 - Giá: 280.000Ảnh số 11: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD563 - Giá: 260.000Ảnh số 12: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD562 - Giá: 260.000Ảnh số 13: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD561 - Giá: 260.000Ảnh số 14: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD560 - Giá: 260.000Ảnh số 15: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD559 - Giá: 260.000Ảnh số 16: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD558 - Giá: 260.000Ảnh số 17: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD557 - Giá: 240.000Ảnh số 18: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD556 - Giá: 280.000Ảnh số 19: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD555 - Giá: 280.000Ảnh số 20: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD554 - Giá: 280.000Ảnh số 21: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD553 - Giá: 240.000Ảnh số 22: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD552 - Giá: 260.000Ảnh số 23: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD551 - Giá: 240.000Ảnh số 24: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD550 - Giá: 260.000Ảnh số 25: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD549 - Giá: 280.000Ảnh số 26: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD548 - Giá: 260.000Ảnh số 27: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD547 - Giá: 280.000Ảnh số 28: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD546 - Giá: 240.000Ảnh số 29: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD545 - Giá: 240.000Ảnh số 30: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD544 - Giá: 260.000Ảnh số 31: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD543 - Giá: 260.000Ảnh số 32: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD542 - Giá: 240.000Ảnh số 33: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD541 - Giá: 200.000Ảnh số 34: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD540 - Giá: 260.000Ảnh số 35: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD539 - Giá: 260.000Ảnh số 36: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD538 - Giá: 260.000Ảnh số 37: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD537 - Giá: 280.000Ảnh số 38: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD536 - Giá: 280.000Ảnh số 39: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD535 - Giá: 260.000Ảnh số 40: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD534 - Giá: 260.000Ảnh số 41: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD533 - Giá: 360.000Ảnh số 42: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD532 - Giá: 260.000Ảnh số 43: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD531 - Giá: 260.000Ảnh số 44: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD530 - Giá: 260.000Ảnh số 45: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD529 - Giá: 240.000Ảnh số 46: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD528 - Giá: 260.000Ảnh số 47: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD527 - Giá: 260.000Ảnh số 48: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD526 - Giá: 260.000Ảnh số 49: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD525 - Giá: 260.000Ảnh số 50: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD524 - Giá: 260.000Ảnh số 51: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD523 - Giá: 260.000Ảnh số 52: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD522 - Giá: 260.000Ảnh số 53: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD521 - Giá: 260.000Ảnh số 54: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD520 - Giá: 260.000Ảnh số 55: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DD519 - Giá: 260.000Ảnh số 56: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD518 - Giá: 260.000Ảnh số 57: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD517 - Giá: 260.000Ảnh số 58: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD516 - Giá: 260.000Ảnh số 59: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD515 - Giá: 260.000Ảnh số 60: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD514 - Giá: 260.000Ảnh số 61: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD513 - Giá: 260.000Ảnh số 62: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD512 - Giá: 240.000Ảnh số 63: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD511 - Giá: 240.000Ảnh số 64: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD511 - Giá: 240.000Ảnh số 65: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD510 - Giá: 260.000Ảnh số 66: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD509 - Giá: 390.000Ảnh số 67: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD508 - Giá: 320.000Ảnh số 68: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD502 - Giá: 220.000Ảnh số 69: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD506 - Giá: 220.000Ảnh số 70: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD505 - Giá: 390.000Ảnh số 71: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD495 - Giá: 390.000Ảnh số 72: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD494 - Giá: 390.000Ảnh số 73: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD493 - Giá: 390.000Ảnh số 74: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD492 - Giá: 240.000Ảnh số 75: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD491 - Giá: 390.000Ảnh số 76: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD490 - Giá: 260.000Ảnh số 77: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD489 - Giá: 240.000Ảnh số 78: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD488 - Giá: 260.000Ảnh số 79: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD487 - Giá: 260.000Ảnh số 80: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD486 - Giá: 240.000Ảnh số 81: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD485 - Giá: 260.000Ảnh số 82: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD484 - Giá: 280.000Ảnh số 83: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD483 - Giá: 280.000Ảnh số 84: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD482 - Giá: 260.000Ảnh số 85: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD481 - Giá: 280.000Ảnh số 86: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD480 - Giá: 260.000Ảnh số 87: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD479 - Giá: 280.000Ảnh số 88: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD478 - Giá: 260.000Ảnh số 89: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD477 - Giá: 260.000Ảnh số 90: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD476 - Giá: 260.000Ảnh số 91: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD475 - Giá: 320.000Ảnh số 92: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD474 - Giá: 260.000Ảnh số 93: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD473 - Giá: 260.000Ảnh số 94: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD471 - Giá: 240.000Ảnh số 95: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD468 - Giá: 240.000Ảnh số 96: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD468 - Giá: 240.000Ảnh số 97: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD467 - Giá: 260.000Ảnh số 98: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD465 - Giá: 260.000Ảnh số 99: Đầm nữ style khoe dáng ngọc,thu hút mọi góc nhìn DDD461 - Giá: 450.000

Phương thức thanh toán

 
Shop Hello247


Quận 1: 245/6 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 (đối diện siêu thị Citimart)

 

Tel: (08) 3 602 1255 - 3 602 1215
0909 798 026 Ms.Trang
0909 019 425 Ms.Thu


Quận 10: 339/26 Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, Tp.HCM -
Tel: (083) 508 5051 - 507 7971

/0937 377 267/ 0909 867 056/ 0937 996 880 Ms.Chau

 

Còn rất nhiều sản phẩm, mẫu mã,GIÁ CỰC SỐC VÀ KHUYẾN MÃI HẤP DẪN khác tại
www.hello247.net

Giao hàng tận nơi trong thành phố, Shop Hello247 hân hạnh được phục vụ quý khách 24/7
Shop Hello247 mở cửa từ (08h Sáng - 21h Tối)

CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ÁP DỤNG CHO TRƯỜNG HỢP CHUYỂN PHÁT NHANH

 

Trường hợp Quý khách ở xa không thể áp dụng chính sách Giao hàng tận nơi, khi đó Hello247 sẽ tiến hành chuyển phát nhanh có đảm bảo hàng hóa thông qua Bưu điện hoặc nhà xe theo yêu cầu của Quý khách, khi đó các phương thức thanh toán như sau:

 

 

Cách 1: Nạp tiền vào tài khoản hoặc chuyển khoản ngân hàng

Quý khách có thể chọn nạp tiền vào tài khoản hoặc chuyển khoản tiền mua hàng (tiền hàng + phí vận chuyển(nếu có)) đến một trong các tài khoản sau:


Chủ tài khoản: Nguyễn Hoài Linh
1.Số TK:042 100 371 5781  tại NH Ngoại Thương Việt Nam(Vietcombank) Chi Nhánh Phú Thọ - TpHCM
2.          0103 262 966  tại NH Đông Á (DongA Bank) - Chi nhánh Q.10 TpHCM
3.          78103219  tại NH TMCP Á Châu (ACB) - Phòng Giao dịch Ngô Gia Tự
4.          101 214 849 067 556  tại NH Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh Q.10 TpHCM
5.          711A-29282823  tại NH TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh 06 TpHCM
6.          1600 205 618 584 tại NH Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Sài Gòn
7.          130 10 00 072193 7 tại NH Đầu tư&Phát triển Việt Nam (BIDV) - Sở Giao dịch 2
8.          102 22 76 3938019 tại NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Kỳ Hòa TpHCM
9.          0600 3755 9485 tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Điện Biên Phủ

Trước khi chuyển khoản, Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ bán hàng trực tuyến Hello247 www.hello247.net hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng (083) 508 5051 - 507 7971 để được thông báo về mức phí vận chuyển và kiểm tra tồn kho hàng hóa tại Hello247 . Sau khi chuyển khoản hoặc nạp tiền vào tài khoản, Quý khách vui lòng thông báo đến bộ phận dịch vụ khách hàng (083) 508 5051 - 507 7971

để chúng tôi tiến hành kiểm tra tài khoản và chuyển hàng ngay trong ngày cho Quý khách.

 

Cách 2: Gửi tiền qua Bưu điện

 

Trường hợp Quý khách không thể nạp tiền vào tài khoản hoặc chuyển khoản qua ngân hàng thì hãy sử dụng cách thức gửi tiền nhanh có đảm bảo thông qua Bưu điện đến địa chỉ sau:

 

Nguyễn Thành Danh - Shop hello247(0937 377 267)

Địa chỉ: 339/26 Tô Hiến Thành, P12, Q10


Cách 3: Gửi tiền và hàng qua Nhà xe

CHUYỂN TIỀN VÀ HÀNG QUA NHÀ XE

Đặc biệt Quý khách có thể kết hợp việc chuyển hàng và chuyển tiền qua Nhà xe với điều kiện nhà xe đó có đỗ bến tại Tp.HCM và địa phương mà quý khách nhận hàng.Hello247 đã thực hiện rất nhiều đơn hàng thông qua nhà xe, vừa chuyển tiền vừa chuyển hàng thật tiện lợi, có thể quý khách sẽ nhận được ngàng ngay trong ngày nếu có tuyến. Một số nhà xe và địa phương có thể tham khảo và áp dụng để chuyển hàng và thanh toán: (xem thêm tại www.banduongxa.com)

An Giang (Hùng Cường, Phương Trang, Mai Linh,...,), Cà Mau (Mai Linh, Phương Trang, Phương Thảo,...), Cần Thơ (Mai Linh, Phương Trang, Phương Thảo,...),  Bình Thuận, Bình Định (Mai Linh, Phương Trang,...), Bà Rịa- Vũng Tàu (Hoa Mai, Mai Linh,...), Bình Dương (Hoàng Vũ, Thành Long,...), Bạc Liêu (Phương Trang,...), Bến Tre (Mai Linh, Bá Hải,...), Bình Phước (Phước Hưng,...), Đăk Nông - Đăk Lăk (Kumho, Mai Linh,...), Đà Nẵng (Phương Trang, Mai Linh,...., Đồng Nai (Xuân Trang,..., Đồng Tháp (Phú Vĩnh Long, Phương Trang, Mai Linh,...), Hậu Giang (Mai Linh,...), Hải Phòng (Mai Linh,..., Khánh Hòa (Phương Trang, Mai Linh,....), Kiên Giang (Phương Trang, Mai Linh,...), Lâm Đồng (Thành Bưởi, Phương Trang, Mai Linh,...), Quãng Ngãi (Mai Linh,...), Thừa thiên Huế (Mai Linh,..., ) , Thanh Hóa (Hùng Cường,...), Tây Ninh (Thanh Mỹ,....), Trà Vinh (Mai Linh,...), Vĩnh Long (Phú Vinh Long, Kim Mã, Mai Linh,....), và các tỉnh thành khác tham khảo trên www.banduongxa.com

Quý khách sẽ tiến hành chuyển tiền và nhận hàng tại nhà xe địa phương và Hello247 tiến hành chuyển hàng và nhận tiền tại nhà xe Tp.HCM

 


Cách 4
Thanh toán sau COD: giao hàng và thu tiền tận nơi của bưu điện

 

Hàng hóa sẽ được gửi tận nơi cho Quý khách hàng qua dịch vụ COD (chuyển hàng và thu tiền) của bưu điện. Quý khách sẽ nhận hàng tại địa chỉ cung cấp và thanh toán tiền hàng, phí gửi bưu điện và phí thu tiền hộ cho nhân viên bưu điện.


Cách 5: Thanh toán tạm giữ theo phương thức thanh toán trực tuyến

 

Áp dụng cho Quý khách có tài khoản và thanh toán qua

+ Ngân lượng, WebMoney, Ví điện tử Payoo, Mobivi hoặc Bảo Kim

+ Sử dụng thanh toán quốc tế: Paypal, MasterCard, VisaCard, JCB, Amex,...

Mọi thắc mắc về phương thức thanh toán và chuyển phát hàng hóa, Quý khách vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ bán hàng trực tuyến hoặc dịch vụ khách hàng để được hướng dẫn chi tiết:

Shop Hello247

 

SHOP HELLO247
Quận 10: 339/26 Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, Tp.HCM -
Tel: (083) 508 5051 - 507 7971

/0937 377 267Ms.Chau

Quận 1: 245/6 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 (đối diện siêu thị Citimart)

 

Tel: (08) 3 602 1255 - 3 602 1215
0909 798 026 Ms.Trang
0909 019 425 Ms.Thu
Email: contact@hello247.net

 

 

 

 

 

Các sản phẩm trong tin đăng
Thông tin shop bán
muasam247 0909178372
61/33 Cô Giang , Phường Cầu Ông Lãnh , Quận 1
Bấm gọi

Thông tin shop bán
muasam247 0909178372
61/33 Cô Giang , Phường Cầu Ông Lãnh , Quận 1