PT131B 50MPA M14 150/370 đầu dò Sand chính hãng

3.990.000
ID tin: 3626862Gửi lúc: 11:18, 26/01Toàn quốc
Đã xem: 8 Bình luận: 0
Lưu tin
13/14 Chung Cư Him Lam
Ảnh số 1: PT131B 50MPA M14 150/370 đầu dò Sand chính hãng
Ảnh số 2: PT131B 50MPA M14 150/370 đầu dò Sand chính hãng
Ảnh số 3: PT131B 50MPA M14 150/370 đầu dò Sand chính hãng
Ảnh số 4: PT131B 50MPA M14 150/370 đầu dò Sand chính hãng
Chưa có thông tin

 

 

 

 

 

PT123B-50MPa

PT123B-50MPa-1/2-150/470

PT124-15MPA-M14-150/470

PT124-35MPa-M14-6/18

PT124-50MPa

PT124-50MPa-M14-90/800

PT131-50MPa-M14-150/370-E

PT131-50MPA-M14-150/370-K

PT131-5M-1/2-6/18

PT1316-50MPa-1/2"-20-150/470-K

PT1316B-50MPA

PT1316B-50MPa-1/2"-20-150/470-K

PT127-30MPa-M22-80/1500

PT127-35MPa

PT127-35MPa-M22

PT127-35MPA-M22-150/370

PT127-35MPa-M22-150/470

PT127-35MPa-M22-6/18

PT1276B-50MPa

PT1276B-50MPa-M22-150/800

PT127B-25MPa-M22*1.5

PT127B-3MPa-M22-80/700

PT127B-50MPa

PT127-M22-30MPa-80/1500

PT131-35MPa-1/2-K

PT131-35MPa-M14-6/18

PT1316B-50MPa-1/2-20-150/470-K

PT131B-50MPA-M14-150/370

PT131B-50MPa-M14-150/370-K

PT131B-M14

PT131C-15MPa-1/2"-20-150/470

PT131-M14-50MPa-150/370

PT131-M14-50MPa-150/370-E

PT135C-40MPA-M22-150/700-2.0MV/V

PT135G-25MPA -M22-250

PT4616B-25MPa-1/2-6/18

PT4616B-35MPa-1/2"-20-6/18

PT4616B-35MPa-1/2-6/18

PT4616B-35MPa-M14-150/370

PT4616B-35MPa-M14-150/470

PT4626B-5000psi

PT4626B-70MPa

PT124-5M-1/2-6/18

PT124B-121-35MPa-M22-152

PT124B-121T-50MPa-M14-152/460

PT124B-35MPA

PT124B-35MPa-M14-150/470

PT124B-50MPa

PT124B-50MPa-M14-150/370

PT124B-50MPa-M14-150/470

PT124G-121-50MPa-M14-152/460

PT124L-15MPA-M14

PT124-M14-50MPa-150/370

PT127-15MPa-M22*1.5

PT123-25MPa-1/2-20UNF,

PT123-35MPa-1/2-20-300/4,

PT123-35MPa-1/2-20UNF-150/370,

PT123-35MPa-1/2-20UNF-6/1,

PT1236-35MPA,

PT1236-50MPa-1/2-20-150/470,

PT1236B-50MPa,

PT1236B-50MPa-1/2

PT1236B-50MPA-1/2"-20-150/470

PT123B-10M-1-2-6-18-4-20mA

PT123B-150MPa

PT123B-25MPa-1/2-20UNF

PT131-35MPa-M18-K 

Thông tin shop bán
duchap 0886497585
13/14 Chung Cư Him Lam
Bấm gọi

Thông tin shop bán
duchap 0886497585
13/14 Chung Cư Him Lam
Ảnh số 1: PT131B 50MPA M14 150/370 đầu dò Sand chính hãng
Ảnh số 2: PT131B 50MPA M14 150/370 đầu dò Sand chính hãng
Ảnh số 3: PT131B 50MPA M14 150/370 đầu dò Sand chính hãng
Ảnh số 4: PT131B 50MPA M14 150/370 đầu dò Sand chính hãng