tuanhv2016
0834995266
Le Grand Jardin Sài đồng Long Biên ♦ Vị trí dự án : Ngã tư Nguyễn Lam giao cắt với Huỳnh Văn Nghệ, Quận Long Biên, Hà Nội.
Số 16 Huỳnh Văn Nghệ, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
0834995266
Số lượt xem shop: 0