vascoffee
0917198182
TREE MILKTEA& COFFEE _ HẺM 1927, HUỲNH TẤN PHÁT, TT NHÀ BÈ, TP HCM. Quán sẽ đem lại cho bạn một cảm giác mới đối với các thức uống bạn đã quen thuộc khi uống tại các quán khác n
Hẻm 1927, huỳnh tấn phát, tt nhà bè, TP HCM.
Số lượt xem shop: 150