weckkencafe
0966392686
Nhà máy đúc gang cầu Thiên Phát tại khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh được xây dựng bởi các dự án xuất khẩu nắp hố ga, tấm đan song chắ
KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
02416515999
Số lượt xem shop: 12.180