xedop244
0949156272
vào 30m ngõ 192 Quán Thánh - cạnh trường tiểu học Nguyễn Tri Phương
Số lượt xem shop: 12.460