Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự , Bộ luật hình sự mới nhất

325.000
ID tin: 2097195Gửi lúc: 08:30, 04/10Đà Nẵng
Đã xem: 244 Bình luận: 0
Lưu tin
tay ho ha noi
BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
Ảnh số 1: Bình luận khoa học bộ luật tố tụng  hình sự 2015 - Giá: 398.000Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự: chuyên sâu, đầy đủ, bình luận phần chung và cụ thể từng điều, tác giả uy tín, giúp tra cứu thuận tiện

 

Tóm tắt nội dung:

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng được Đảng và Nhà nước ta xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình cải cách ở Việt Nam. Luật hình sự có vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Luật Hình sự là một công cụ sắc bén, hữu hiệu của Nhà nước để đấu tranh phòng và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, đảm bảo giữ vững thành quả của cách mạng, duy trì trật tự, an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi công dân được sống trong môi trường xã hội và sinh thái lành mạnh, mang tính nhân văn cao. Pháp Luật Hình sự góp phần loại bỏ mọi trở ngại cản trở tiến trình đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Bộ luật Hình sự (BLHS), thay thế cho BLHS số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS. BLHS năm 2015 ra đời trên cơ sở kế thừa những tinh hoa của BLHS năm 1985 và BLHS năm 1999, đồng thời phản ánh toàn diện chính sách hình sự của Nhà nước ta trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập Quốc tế. Việc tìm hiểu, nghiên cứu, tuyên truyền BLHS năm 2015 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người cũng như bảo vệ các lợi ích của cơ quan, tổ chức, của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời nâng cao hiệu quả đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm. 

Với mục tiêu giải thích làm sáng tỏ các quy định của pháp luật hình sự, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự trong thực tiễn, TS. Lê Đăng Doanh và PGS. TS Cao Thị Oanh - Giảng viên cao cấp Đại học Luật Hà Nội cùng tập thể tác giả gồm các nhà khoa học, các giảng viên, cán bộ nghiên cứu của trường Đại học Luật Hà Nội, Học Viện Cảnh sát nhân dân, Học Viện Tư pháp, các cán bộ hoạt động thực tiễn của Bộ Công an, Bộ Tư pháp đã biên soạn cuốn sách "Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015", bình luận khoa học mang tính chuyên sâu các quy định của BLHS năm 2015. 

Cuốn sách là tài liệu bổ ích, thiết thực cho các cán bộ tư pháp hình sự, cán bộ làm công tác trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, cán bộ nghiên cứu, sinh viên đang theo học ngành luật và những người quan tâm tìm hiểu về BLHS và những văn bản hướng dẫn thi hành BLHS. 

  BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Liên hệ :0973680505

giao hàng tận nơi trên toàn quốc

Ảnh số 2: Bình luận khoa học bộ luật hình sự 2015 - Giá: 398.000

 

Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng Hình sự: chuyên sâu, đầy đủ, bình luận phần chung và cụ thể từng điều, tác giả uy tín, giúp tra cứu thuận tiện

 

Tóm tắt nội dung:

Pháp luật tố tụng hình sự nói riêng và hệ thống pháp luật nói chung đặt trong xu thế hội nhập quốc tế mạnh mẽ, đòi hỏi nội luật hóa một số điều ước quốc tế mà cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đã phê chuẩn cũng như tăng cường hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. Trong bối cảnh đó, sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự là một đòi hỏi tất yếu, khách quan. Vì vậy, ngày 27/11/2015, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua. Không chỉ là sự gia tăng số lượng điều luật, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 là sản phẩm của quá trình sửa đổi căn bản, toàn diện Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 với nhiều nội dung mới rất cần có sự bình luận, giải thích về mặt khoa học và cả những giải thích pháp luật chính thức để nhận thức và áp dụng thống nhất các quy định của Bộ luật.

Trên tinh thần đó, cuốn sách “Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015” được biên soạn và xuất bản để kịp ra mắt bạn đọc trước ngày Bộ luật này có hiệu lực pháp luật. Cuốn sách là sản phẩm lao động khoa học nghiêm túc, khẩn trương của đội ngũ tác giả là những người nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực tư pháp hình sự tại Học viện Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Viện Khoa học Pháp lý, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội .v.v. do PGS, TS. Nguyễn Văn Huyên và TS. Lê Lan Chi làm chủ biên. Các tác giả đã đưa ra những phân tích, giải thích chi tiết điều luật trong mối liên hệ giữa các quy định cùng điều chỉnh quá trình giải quyết vụ án hình sự và trong mối liên hệ với các văn bản pháp luật khác có liên quan. Đặc biệt, một nhiệm vụ quan trọng khác mà tập thể tác giả nỗ lực thực hiện, đó là truyền tải những nội dung mới, những tinh thần mới của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, đánh giá khách quan những sửa đổi, bổ sung năm 2015, với rất nhiều điểm tiến bộ, khoa học và cả một số điểm còn chưa rõ ràng hoặc mâu thuẫn, bất cập.

Cuốn sách là tài liệu bổ ích, thiết thực cho các cán bộ tư pháp hình sự, cán bộ làm công tác trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, cán bộ nghiên cứu, sinh viên đang theo học ngành luật và những người quan tâm tìm hiểu về Bộ luật Tố tụng hình sự và những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự. 

BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (sửa đổi bổ xung)

Bộ luật Tố tụng dân sự 

 

Ngày 25/11/2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, thay thế Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.

Kế thừa Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự số 65/2011/QH12, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã có nhiều sửa đổi căn bản, toàn diện nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; khắc phục những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn công tác giải quyết các vụ án tranh chấp dân sự.

Thực hiện Nghị quyết số 103/2015/QH13 của Quốc hội ngày 25/11/2015 về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, nhằm giúp cho việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự đạt hiệu quả cao, giúp cho việc nghiên cứu, học tập pháp luật tố tụng dân sự được thuận lợi hơn, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách 


Ảnh số 4: Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 - Giá: 398.000Ảnh số 5: Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 - Giá: 398.000

 

 Liên hệ:0973680505

Emal:sachhanoi01@yahoo.com

Giao hàng trên toàn quốc

http://chinhsachtienluong.net/

 

 

Bình luận khoa học bộ luật dân sự mới nhất

 

 

 

Bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung 2015  

 

Bình luận khoa học bộ luật dân sự sửa đổi bổ sung 2015  

 

Ảnh số 6

 

Bình luận khoa học bộ luật dân sự 

 

- Phần 4: Thừa kế 

 

- Phần 5: Quy định về chuyển quyền sử dụng đất: 

 

- Phần 6: quyền sở hữu Trí tuệ và chuyển giao công nghệ 

 

 

- Phần 7: quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

 

Đăt mua: 0973680505  ( Giao hàng tại nhà )
Nhà sách Hà Nội
Website:http://chinhsa...ng.net/
Email : sachhanoi01@yahoo.com

 

Thông tin shop bán
Bấm gọi

Thông tin shop bán