MySQL server has gone away in SELECT id ,name ,created_time,up_time ,user_id,user_name ,read_count,reply_count ,price,price_out ,province_id ,original_image_url ,category_id,level_1_category_id,level_2_category_id,display_type ,status FROM item WHERE status=1 AND level_2_category_id = 781 AND user_id=989539 ORDER BY up_time DESC LIMIT 10

MySQL server has gone away in SELECT id ,name ,created_time,up_time ,user_id,user_name ,read_count,reply_count ,price,price_out ,province_id ,original_image_url ,category_id,level_1_category_id,level_2_category_id,display_type ,status FROM item WHERE status=1 AND level_2_category_id = 781 ORDER BY up_time DESC LIMIT 10

MySQL server has gone away in SELECT * FROM account WHERE id='989539' LIMIT 1

MySQL server has gone away in UPDATE item SET read_count=read_count+1 WHERE id=2646278 LIMIT 1

Run at: /data/webroot/m.enbac.com/releases/14/core/Item.php183

Kệ gỗ đa năng 4 tầng 50

500.000
ID tin: 2646278Gửi lúc: 19:36, 27/04Hà Nội
Đã xem: 352 Bình luận: 0
Lưu tin
Ảnh số 1: Kệ gỗ đa năng 4 tầng 50
Kệ gỗ cao su có đủ kích thước sử dung rất tiên lợi. Sản phẩm có 2 màu: màu tự nhên và màu cánh dán
Thông tin shop bán
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: Kệ gỗ đa năng 4 tầng 50