Những phụ kiện xây dựng cũng được giới thiệu quảng bá trên trang enbac.com. Những sản phẩm phụ kiện xây dựng như: Sản gỗ, gạch men, đá, sơn, cửa gỗ, cửa kim loại, cầu thang gỗ, cầu tháng các loại, khóa, sản phẩm năng lượng mặt trời, buồn nước, thiết bị điện... Có rất nhiều sản phẩm để các bạn có thể chọn lựa, và chắc chắn rồi sản phẩm các bạn đang có nhu cầu sử dụng là những sản phẩm sẽ được các bạn tham khảo và chọn lựa. Tất cả các sản phẩm này được các đơn vị quảng bá đưa ra thống tin chi tiết về sản phẩm, chất lượng, giá thành...