MySQL server has gone away in SELECT id ,name ,created_time,up_time ,user_id,user_name ,read_count,reply_count ,price,price_out ,province_id ,original_image_url ,category_id,level_1_category_id,level_2_category_id,display_type ,status FROM item WHERE status=1 AND level_2_category_id = 1131 AND user_id=1083533 ORDER BY up_time DESC LIMIT 10

MySQL server has gone away in SELECT id ,name ,created_time,up_time ,user_id,user_name ,read_count,reply_count ,price,price_out ,province_id ,original_image_url ,category_id,level_1_category_id,level_2_category_id,display_type ,status FROM item WHERE status=1 AND level_2_category_id = 1131 ORDER BY up_time DESC LIMIT 10

MySQL server has gone away in SELECT * FROM account WHERE id='1083533' LIMIT 1

MySQL server has gone away in UPDATE item SET read_count=read_count+1 WHERE id=3309735 LIMIT 1

Run at: /data/webroot/m.enbac.com/releases/14/core/Item.php183

Lọ hoa pha lê cao cấp

1.000.000
ID tin: 3309735Gửi lúc: 16:11, 13/12Hà Nội
Đã xem: 20 Bình luận: 0
Lưu tin
Ảnh số 1: Lọ hoa pha lê cao cấp
Ảnh số 2: Lọ hoa pha lê cao cấp
Ảnh số 3: Lọ hoa pha lê cao cấp
Ảnh số 4: Lọ hoa pha lê cao cấp
Ảnh số 5: Lọ hoa pha lê cao cấp

Chuyên cung cấp các sản phầm quà tặng, só lượng lớn nhỏ in logo thiết kế theo yêu cầu

Thông tin shop bán
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: Lọ hoa pha lê cao cấp
Ảnh số 2: Lọ hoa pha lê cao cấp
Ảnh số 3: Lọ hoa pha lê cao cấp
Ảnh số 4: Lọ hoa pha lê cao cấp
Ảnh số 5: Lọ hoa pha lê cao cấp