MySQL server has gone away in SELECT id ,name ,created_time,up_time ,user_id,user_name ,read_count,reply_count ,price,price_out ,province_id ,original_image_url ,category_id,level_1_category_id,level_2_category_id,display_type ,status FROM item WHERE status=1 AND category_id = 771 AND user_id=829932 ORDER BY up_time DESC LIMIT 10

MySQL server has gone away in SELECT id ,name ,created_time,up_time ,user_id,user_name ,read_count,reply_count ,price,price_out ,province_id ,original_image_url ,category_id,level_1_category_id,level_2_category_id,display_type ,status FROM item WHERE status=1 AND category_id = 771 ORDER BY up_time DESC LIMIT 10

MySQL server has gone away in SELECT * FROM account WHERE id='829932' LIMIT 1

MySQL server has gone away in UPDATE item SET read_count=read_count+1 WHERE id=1932902 LIMIT 1

Run at: /data/webroot/m.enbac.com/releases/14/core/Item.php183

tủ lucky Việt Nhật 3 tầng

720.000
ID tin: 1932902Gửi lúc: 15:23, 06/04Hà Nội
Đã xem: 449 Bình luận: 0
Lưu tin
Ảnh số 1: tủ  lucky Việt Nhật 3 tầng
4 màu: trắng, hồng, xanh dương, lá cây
Thông tin shop bán
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: tủ  lucky Việt Nhật 3 tầng