Tài liệu luyện thi IELTS Reading Speaking Listening Writing Grammar Preparation Practice Test

560.000
ID tin: 2075265Gửi lúc: 20:04, 15/10Hồ Chí Minh
Đã xem: 602 Bình luận: 1
Lưu tin
Quán Cao Nguyên, Tổ 37, Khu Phố 4A, Phường Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

TẢI MIỄN PHÍ TRỌN BỘ TÀI LIỆU LUYỆN THI IELTS


Link download : http://goo.gl/gS1icH

 

TÀI LIỆU IELTS VỪA MỚI CẬP NHẬT

Đây là một số tài liệu mới cực hay mà tôi vừa mới cập nhật để kịp thời giúp một số bạn đạt điểm đã đạt điểm IELTS 7.0 lên 8.0.

A. WRITING (new updated)

 15 Days Practice for IELTS Writing.pdf

 Cambridge English Collocations in Use-Advanced.pdf

 Cambridge English Collocations in Use-Intermediate.pdf

 Effortless IELTS Writing .pdf

 Essential Set Phrase and Expression for IELTS Writing and Speaking_Pauline Garcia.pdf

 Improve IELTS Writing from 6 to 7.5_Mark Griffiths.pdf

 Practice for improving your IELTS Writing Skill from 5.5 to 8.0.pdf

 Writing Academic English.pdf

 B.READING (new updated)

 IELTS reading. Liu Hongbo.pdf

 IELTS Reading wins through - parallel reading method.pdf

 9 test of IELTS reading with analytic answer_Daren .pdf.pdf

 7 weeks easily break IELTS reading take seven points .pdf

 C.LISTENING (new updated)

 10 test IELTS Listening_Fan Yang (CD Audio and eBook)

 15 day listening (CD Audio only)

 IELTS Listening_Lu Qiao Mei (CD Audio and eBook)

 D.SPEAKING (new updated)

 15day_spractice_for_IELTS_Speaking (CD and Book)

 Racing against IELTS Speaking with day-today Study plans.pdf

 

THE CONTENT OF MY COLLECTON ILETS MATERIALS
(1).IELTS WRITING

A. ACADEMIC WRITING IELTS TASK 2 (ESSAY)

+IELTS Writing (2007 The New Oriental).Pdf
+IELTS Writing bank 7 (Pham Van).pdf
+IELTS Writing with detailed outline (Daquan).pdf
+The New Oriental Writing IELTS ACADEMIC-Flash Tutorial
+Writing IELTS sentence patterns in 64 particular subjects.pdf
+Some sentence samples for IELTS WRITING TASK 2.pdf
+Improve_your_IELTS_Writing Skill (Sam mccarter-2007 MACMILLAN).pdf
+IELTS Writing high-frequency words subtotal 12 WORD.pdf
+How to avoid writing in the IELTS exam lose any points.pdf
+Essay writing for english test (2002 gabi duigu) - preparing for IELTS academic writing.pdf
+Academic writing practice for IELTS (2002 sam mccarter).pdf
+A ten day step-by-step guide to the IELTS writing test.pdf
+A Sollution to score 8 in IELTS writing .pdf
B. ACADEMIC IELTS WRITING TASK 1(GRAPH AND PROCESS)
+Visuals Writing about Graphs-Tables-Diagrams (2001 Gabi Duigu)
+Words use for discribing trends or movements in graph.pdf
+ IELTS Writing Task 1 - academic module 1.pdf
Writing sample (collected by xmen1903.com)
C. WRITING TASK 1 GENERAL IELTS (LETTER)
+IELTS PREPARATION and PRACTICE - READING AND WRITING - GT (1997 Oxford)
+Successful_Writing_Proficiency
+writeexpress 4001 Letter (software)
+Doc_viet_thu_bang_tieng_Anh.pdf
+597 business and personal Letters.exe
+54 IELTS LETTER SAMPLE in THEME (xmen suu tam).doc
+1001 bai viet tieng Anh danh cho nguoi moi hoc (Ky 3-Letter).pdf

OTHER IELTS WRITING EBOOKS
80 days to overcome IELTS Writing (Chres Green)
IELTS Writing (2007 The New Oriental)
Best to simplify IELTS Writing (Kirk Kenny-2010 Bejing University Press)
Essential Writing for IELTS
Essential Writing for the IELTS Test (John a Gordon)
IELTS Precise Writing (Eve Bower-2009 J.L.English)
IELTS Writing (2006 tianjun University Press)
IELTS Writing (2007 NXB China Machine Press)
IELTS Writing (Benjamin Brown-2007 Hilight Publishing)
IELTS Writing (Jeremy Rawkins-2007 Hilight Publishing)
IELTS Writing (John Gardon-2009 Higher Edu Press)
IELTS Writing Achieve 6.5 (VIDEO)
IELTS Writing Comprehension (2007 Higher Education Press))
IELTS Writing examination Techniques (2004 Foreign Language Press)
IELTS-Writing and Speaking Examples
Modular IELTS Writing (2006 China Machine Press)
Other Reference Writings Ebook
Outline in IELTS Writing (2008 Global IELTS School)
The All Purpose Band 8 Academic IELTS Writing (Fitzgerald)
Written word within ten days of raising the amount to 20000.doc
Writing Task 1 - Band 9 collection .PDF
Writing Skills for the IELTS Test (Mark Mogan).pdf
Pat’s Ten-day step-by-step guide to IELTS Writing Test.pdf
IELTS writing task 2 essay (100 plus essay).pdf
IELTS Writing in the official question bank Pham Van Daquan.rar.pdf
How_to_pass_the_IELTS_writing_module.pdf
Gifted clearance IELTS - Writing.pdf
7 Plus sample Essays for the IELTS Writing.pdf

(2).IELTS PREPARATION

101 Helpful Hints for IELTS (1999 Sydney Aus)
202 Useful Exercises for IELTS (2002 Sydney Aus)
ELTS British Council for General Training(CD-ROM SEFL-STUDY)
A book for IELTS (2003 Intelligene)_CD Audio and ebook
Action_plan_for_IELTS (2006 cambridge)

Building skills for IELTS
Focus on academic skills for IELTS (2005 long man)
Focus on Academic Skills for IELTS new 2010
Focus On IELTS (2002 Longman)
Focus On IELTS Foundation (2007 Longman)
Focus on IELTS new Edition 2010
Graduation IELTS (2007 macmillan) - for band 5.5-7.5)
High impact IELTS (2004 longman)
IELTS Essential Preparation (John a Gordon)
IELTS express - intermediate (2006 thomson)
IELTS express - uper inter (2006 thomson)
IELTS for academic purpose (2009 mcgraw hill)
IELTS foundation (2004 macmillan)-for band 4-4.5)
IELTS masterclass (2008 oxford)
IELTS mission academic (bob obee-2010 expres pbulishing)
IELTS mission general (bob obee-2010 expres pbulishing)
IELTS Strategies for Study (1996 MACQUARIE UNIVERSITY )
Improve your IELTS (2007 macmillan)-for 4.5-7.5
Insight into IELTS (2001-cambridge)
Insight into IELTS (2008 cambridge) - the new
Insight into IELTS extra (2003 cambridge in china)
Instant for IELTS (2004 cambridge)
Kaplan IELTS 2009-2010 edition_cd
Luyen thi IELTS (ssdg)
Objective IELTS advanced (2006 cambridge)
Objective IELTS intermediate (2006 cambridge)
On course for IELTS book (2003 oxford)
Passport to IELTS (1995 LONG MAN)
Preparation and Practice IELTS (1997 OXFORD)
Prepare for IELTS - Skills and Strategies - Listening & Speaking (2007 INSEACH)
Prepare for IELTS (1991-INSEARCH)
Specimen Materials (1995 CAMBRIDGE)
Step Up To IELTS (2004 Cambridge)
IELTS British Council for General Training(CD-ROM SEFL-STUDY).rar
IELTS Scores Explained 2009.rar

(3).IELTS PRACTICE TEST

404 Essential tests for IELTS Academic Module (2006 Autrailia)
Achieve 2 IELTS (2006 marshall cavendish)
Achieve IELTS (update 2008 marshall cavendish)
Barron_'s_IELTS (2008)
Cambridge IELTS 1 (2001) - Full Audio and Ebook
Cambridge IELTS 2 (2002) - Full Audio and Ebook
Cambridge IELTS 3 (2002) - Full Audio and Ebook
Cambridge IELTS 4 (2005) - Full Audio and Ebook
Cambridge IELTS 4 (2005) - Full Audio and Ebook
Cambridge IELTS 5 (2006) - Full Audio and Ebook
Cambridge IELTS 6 (2007) - Full Audio and Ebook
Cambridge IELTS 7 (2008) - Full Audio and Ebook
Cambridge IELTS 8 (2010) - Full Audio and Ebook
Cambridge IELTS 9 (2013) - Full Audio and Ebook
IELTS help now.com (2008)

IELTS plus (2001 longman)
IELTS plus (2001 longman)
IELTS plus 2 (2005 longman)
IELTS plus 3 (2011 longman)
IELTS practice test 1 (2006 james milton)
IELTS practice test 2 (2006 james milton)
IELTS practice now (1996 uni south australia)
IELTS practice test (2004 peter may - oxford)
IELTS practice test (2005thomson)
IELTS practice test (IELTS 9)
IELTS practice test (2009 china machine press)
IELTS resource pack
IELTS test builder (2003 sam mccarter)
IELTS test builder 2(2008 macmillan)
IELTS to success (1997 australia)
Official IELTS Practice Material (2009 ETS)
Official IELTS Practice Materials 2 (new 2010)
On_track IELTS for general training (2006 uni south aus)
Scott's IELTS (2006)
Specimen Materials IELTS (1995 CAMBRIDGE) 20 pages
The new prepare for IELTS -academic(2007 insearch)
The new prepare for IELTS -general training (2007 insearch)

(4). IELTS LISTENING

80 days to overcome IELTS Listening (Chres Green)
Essential Listening For IELTS
Essential Listening for IELTS Test (John a Gordon)
IELTS Listening ( Eve Bower-2009 J.T.English)
IELTS Listening (2006 tianjun University Press)
IELTS Listening (2007 China Machine Press)
IELTS Listening Comprehension (2007 Higher Education Press)
IELTS Listening Leader (Justine Ball-IELTS 9)
IELTS Listening Pratice Test - Beijing (12 test)
IELTS Practice Listening Test (2006 beijing University Press)
Key to success in IELTS Listening Test(2008 Global IELTS School)
LECTURE READY 3 (Strategies Listening Accademic)
Listening Strategies for the IELTS Test
LISTENING STRATEGIES IELTS (2006 BEJING)
Spell it out loud (hoc spelling Alphabet dung trong Listening)
How to solve the IELTS listening post questions in the keywords.doc
IELTS Listening Test 13 hidden rules (Xiang Jie ).doc
IELTS names appear in the probability of a higher frequency of.doc
Kinh nghiem nghe cua thi sinh 8.5.doc
Solving IELTS Listening Difficulties.doc
IELTS Listening battle strategy.pdf
IELTS Listening directly to 6 pm.pdf
Audio number letters.zip

(5).IELTS READING

Essential Reading For IELTS
IELTS Essential Reading (John a Gordon)
IELTS Precise Reading (IELTS 9)
IELTS Reading - New Exprerience
IELTS Reading (2006 tianjun University Press)
IELTS Reading (Eve Bower-2009 J.T.English)
IELTS Reading (Kirk Kenny-2007 Hilight Publishing)
IELTS Reading 12 (Benjanin Brown-2007 Hilight Publishing)
IELTS Reading 123 (Benjamin Brown-2008 Hiling Publishing)
IELTS Reading 3 (Benjamin Brown-2008 Hiling Publishing)
IELTS READING 4 (Kirk Kenny-2009 BJ IELTS)
IELTS Reading Comprehension (2007 Higher Education Press)
Key to success in IELTS Reading Test (2007 Global IELTS School)
Preparation and Practice IELTS GENERAL (1997 OXFORD)
Academic Reading For IELTS Test (www.aippg.com).pdf
IELTS Reading Accademic (www.51IELTS.com-The New Oriental).pdf
IELTS Reading and writing test (china) - 7A test + 7GT test.pdf
IELTS Reading Tests (mccarter & Art - 2001 Intelligene).pdf
Improve Your IELTS_Reading_Skills (2007 Macmillan).pdf
Practical Skills for IELTS Reading.pdf
Practice Skill IELTS READING.pdf
The latest IELTS reading guide.pdf

(6). IELTS SPEAKING

Master IELTS Superior Speaking (Patrick Hafenstein-IELTS 9)

Top Real IELTS Speaking Test (Wanglu 807 Daquan).pdf
30 days IELTS Speaking (2005 Foreign Language Press)
80 days to overcome IELTS Speaking (Chres Green)
Braintomer for IELTS Speaking (2006 Global IELTS School)
Essential IELTS Speaking (John a Gordon)
IELTS Master of Speaking (2007 China Electric Power Press)
IELTS speaking - mark allen (2007 the new oriental)
IELTS speaking - mat clark (2007 the new oriental)
IELTS Speaking (2006 tianjun University Press)
IELTS Speaking (2007 NXB China Machine Press)
IELTS Speaking (2007 NXB Hilight Publishing)
IELTS Speaking 1 (Test Source for IELTS-2008 sciencep.com)
IELTS Speaking 2 (Test Source for IELTS-2008 sciencep.com)
IELTS SPEAKING Audio Only(Carolyn Catt 2007)
IELTS SPEAKING SAMPLE TEST (5 test)
IELTS SPEAKING TEST with sample interview (Dr IRAVANI)
IELTS Speaking-Passport to English
IELTS spoken Flash Tutorial (New Oriental )
Key to success in IELTS speakingtest(2007 Global IELTS School)
Pat’s Ten-day step-by-step guide to IELTS Speaking Test Edition 2
Speaking for IELTS Collins
Ten day IELTS speaking test
Ten day step by step IELTS Speaking Test (2008 Global English Ten-Day Series)
Topic IELTS Speaking
IELTS Speaking Sample Collection By Exmen .Doc
31 High-Scoring Formulas to Answer every IELTS question.pdf
A ten day Step by Step Guide to the IELTS Speaking Test (2009 CHINA MACHINE PRESS).pdf
How_to_pass_the_IELTS_speaking_module.pdf
IELTS Maximiser Educational Book Speaking.pdf
IELTS Speaking (visadiy).pdf
IELTS Speaking five-step Success - Yan Wei.pdf
IELTS Superior Speaking.pdf
Some Speaking Test 2010 with short answer.pdf
The latest IELTS Speaking Guide.pdf
Top Real IELTS Speaking Test (Wanglu 807 Daquan).pdf

(7) IELTS GRAMMAR

Common mistake intermediate IELTS (2008 cambridge)
Grammar for IELTS (2007 cambridge)
Common Mistakes at PET_0521606845.pdf
COMMON MISTAKES AT PROFICIENCY - Cambridge.pdf
Common mistakes in english.pdf
Common_Mistakes_at_IELTS_Advanced.pdf
Common_Mistakes_at_IELTS_Advanced(enhanced).pdf
Ngan_hang_cau_truc_tieng_anh.xls

(8) IELTS EXPERIENCE

Don't do in IELTS (video)
Esl seminars on IELTS
How to prepare IELTS
IELTS preparation
The IELTS tutor (video)
A short time a very effective learning method IELTS.doc
Cac bi quyet luyen thi IELTS.doc
Kinh nghiem luyen thi IELTS.doc
Six Mistakes in IELTS Note.doc
The.IELTS.Tutor.mpg
A Guide to IELTS.pdf
A Tips_for_IELTS.pdf
Ace The IELTS - Essential Tips for IELTS General Training.pdf
IELTS CUBE - THE WAY TO STUDY.pdf
IELTS Full advices in detail(TIENG VIET).pdf
IELTS SECRET.PDF
IELTS suresuccess Band 7+.pdf
IELTS Target_band_7.pdf
Strategies for Sucesses in IELTS (Griffiths & Jordan2).pdf

(9) IELTS PRONUNCIATION

Essential Pronunciation for the IELTS Test (John a Gordon)

(10). GUIDE STUDY IELTS BY VIDEO

IELTS express speaking skills dvd (video)
IELTS speaking test recording (video)
Study english_IELTS preparation series 1+2+3 (insearch)
Argument Essay Writing (Video)
IELTS discussion essay writing (video)
IELTS how to write a discussion essay outline (part 1 of 2) (video)
Essay question analysic-what style of question (video)
IELTS fixing problems in your essay (video)
How to link an essay's parapraphs together (video)
How to start sentences in your essay (video)
IELTS exam letter writing (video)
Written essay from start to finish (video)
Video- IELTS essay by vidsss (video)

(11). IELTS VOCABULARY

80 days to overcome IELTS core vocabulary (Chris Green)
IELTS expand their vocabulary and reading (New Channel )
IELTS high-frequency vocabulary (2001 Global IELTS School)
IELTS vocabulary (807 wanglu-2007 China Machine Press)
IELTS Vocabulary 6.5 Plus (2007 Cambridge)
IELTS Vocabulary companion
IELTS vocabulary selection of Cambridge
Master of Vocabulary (2007 Century Oriental)
Vocabulary Classified (2007 New Oriental)
Vocabulary For IELTS With Answer(2008 Pauline Cullen)
Vocabulary IELTS listening to 21-day
Words for Ideas - John Morley.jpg
Check Your Vocabulary for the IELTS Examination.pdf
Essential Skills 4 IELTS - Expanding Vocabulary through Reading.pdf
Global IELTS Expert Analysis of Listening Tests_High Frequency Words_Zhao Xue.pdf
IELTS academic high-frequency vocabulary.pdf
IELTS vocabulary wins by ( HU ).pdf
Words for Ideas - John Morley.pdf
Abbrebriation-Tu vung viet tat.xlsCác sản phẩm trong tin đăng
Thông tin shop bán
xmen1903 0937318855
Quán Cao Nguyên, Tổ 37, Khu Phố 4A, Phường Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
Bấm gọi

Thông tin shop bán
xmen1903 0937318855
Quán Cao Nguyên, Tổ 37, Khu Phố 4A, Phường Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai