Bán DVD tự học 3dsmax, 3D maya Digital tutors, có cả projects theo kèm.

15.000
ID tin: 391796Gửi lúc: 17:39, 18/04Hồ Chí Minh
Đã xem: 12617 Bình luận: 11
Lưu tin

Bạn yêu thích đồ họa, muốn tự mình khám phá những kỹ xảo truyền hình và điện ảnh …

Bộ sản phẩm dạy C4D, 3Dsmax, maya từ căn bản chưa biết gì cho đến nâng cao của các hãng nổi tiếng Gnomon, Digital Tutors, Simply…, video hướng dẫn cụ thể chi tiết + kèm bài tập mẫu.

Cinema 4D

Trọn bộ DVD tự học Cinema 4D từ căn bản chưa biết gì cho đến những kỹ năng nâng cao.

Gồm các phần :

Ảnh số 25

Volume1 : Designs & Visualisation

Volume2 : Radiosity Interior

Volume3 : Non Organic modeling

Volume4 : Advenced Lighting anh Render

Volume5 : Hair Styling & Rendering

Volume6 : Of Bees & Flower Animation in R10

Cloth Systems Visual FX

Tool 4D Vray

 

Trọn bộ 10DVDs – 150.000vnd.

 

Trọn bộ các phần học về 3D 3dsmax of digital tutors :

 

 

AUTODESK 3DSMAX

1. Digital tutors 3ds max Motorcycle modelling complete set

2. Digital tutors 3ds max interior modeling’

3. Digital tutors 3ds max intro modeling

4. Digital tutors 3ds max automotive modeling

5. Digital tutors 3ds max intro to animation

6. Digital tutors 3ds max intro to mentalray

7. Digital tutors 3ds max intro to lighting

8. Digital tutors 3ds max creating cartoon

9. Digital tutors 3ds max intro rigging

10. Advanced Visual Fx

11. V-ray Advanced 1.5 SP3a Max 2010.

12. Digital tutors Cartoon Props

13. Digital tutors Modeling Hard Surface Curvature

14. Digital tutors 12 principles of animation.

Ảnh số 14Ảnh số 13Ảnh số 16Ảnh số 15Ảnh số 11Ảnh số 12

 

Trọn bộ 11DVDs/180.000vnd tặng Software 3dsmax 2010 32bit&64bit

 

3DSMAX TRANSFORM AUDI Q7

Ảnh số 30

Ảnh số 31

Hướng dẫn bạn Transform Audi Q7 bằng 3dsmax rất đặc sắc.

2DVDs/40.000vnd

 

 

Trọn bộ hướng dẫn 3dsmax nâng cao của hãng CG Academy (Học viện Đồ Họa–Computer Graphic)

Từ Workflow – Modeling – Texturing – Maxscript – Rigging – Particles…

Ảnh số 26

Trọn bộ 22DVDs/330.000vnd

 

 

3DSMAX EXPLOSION OF HELICOPTER

Ảnh số 32

Hướng dẫn trực quan chi tiết cách làm nổ tung 1 chiếc trực thăng rất đặc sắc.

1DVD/20.000vnd


GNOMON WORKSHOP 3dsmax

Bộ video hướng dẫn dạy 3dsmax đỉnh cao của hãng Gnomon, kết hợp nhiều kỹ năng trên những bài tập ứng dụng cụ thể nhằm giúp bạn hòan thiện hơn về kỷ thuật của 3dsmax.

[IMG]http://i963.photobucket.com/albums/ae120/online_seller123/Gnomon3dsmax.jpg[/IMG]

Gnomon 3dsmax - intro 3dsmax tool & workflow Gnomon 3dsmax - Global Illumination interior Vray lighting Gnomon 3dsmax - 3D matte Painting & Camera Mapping Gnomon 3dsmax – Lighting for production Gnomon 3dsmax – Automotive Gnomon 3dsmax – Gear of War Creature design Gnomon 3dsmax – Robot Design Gnomon 3dsmax – Brazil Material Fundamentals Gnomon 3dsmax – Creature texturing and Rendering for Production Gnomon 3dsmax – Set Exrension & Lighting visual Effects Gnomon 3dsmax – Matte Painting for Films Gnomon Realflow – Intro Sculpting Fluids Dynamic Gnomon Zbrush – 3D Character 2vol

16DVDs/250.000vnd

 

 

 

MAYA

Từ căn bản làm quen phần mềm Maya cho đến nâng cao về :

Modeling - tạo hình nhân vật, sản phẩm ...

Texture - tạo da, vật liệu cho nhân vật, sản phẩm ...

Cloth - các dạng quần áo, vải ...

Fur - tạo lông, cỏ ...

Fluid - chất lỏng ...

Dynamic - tạo các hiệu lửa khói ...

Lighting - tạo ánh sáng ..

Rendering - xuất hình ảnh ...

... chỉ với 162 discs video hướng dẫn và projects đính kèm.

Ảnh số 10Ảnh số 9Ảnh số 1Ảnh số 2Ảnh số 4Ảnh số 5Ảnh số 6Ảnh số 7Ảnh số 8

01.Digital-tutors : Add-On: Street Racer Kit
02.Digital-tutors : Animating Cartoon Characters in Maya
03.Digital-tutors : Animating Creatures in Maya: Insects
04.Digital-tutors : Animating Next-Gen Characters in Maya
05.Digital-tutors : Animation Layers in Maya
06.Digital-tutors : Artists Guide to RenderMan for Maya
07.Digital-tutors : Body Mechanics and Animation in Maya: Lifting Heavy Objects
08.Digital-tutors : Body Mechanics and Animation in Maya Pushing Objects
09.Digital-tutors : Body Mechanics and Animation in Maya: Pulling Objects
10.Digital-tutors : Cartoon Character Rigging in Maya
11.Digital-tutors : Character Setup in Maya
12.Digital-tutors : Creating Cartoon Characters in Maya
13.Digital-tutors : Creating Cartoon Sets in Maya
14.Digital-tutors : Cartoon Character Rigging in Maya
15.Digital-tutors : Creating Digital Humans Series
16.Digital-tutors : Creating Stylized Females in Maya
17.Digital-tutors : Creature Rigging in Maya: Insects
18.Digital-tutors : Animating Quadrupeds in Maya
19.Digital-tutors : UV Layout in Maya
20.Digital-tutors : Creating Concept Vehicles in Maya
21.Digital-tutors : Introduction to Animation in Maya
22.Digital-tutors : Introduction to Maya, 2nd Edition
23.Digital-tutors : Maya Modeling Techniques: Interiors
24.Digital-tutors : Python Scripting in Maya
25.Digital-tutors : Introduction to Rigging in Maya
26.Digital-tutors : Introduction to Shave and a Haircut for Maya
27.Digital-tutors : Exaggerated Facial Modeling in Maya and ZBrush
28.Digital-tutors : Facial Animation and Lip Sync in Maya
29.Digital-tutors : Facial Rigging in Maya
30.Digital-tutors : Female Android Modeling in Maya
31.Digital-tutors : Introduction to RenderMan for Maya 2.0
32.Digital-tutors : Introduction to Modeling in Maya
33.Digital-tutors : Introduction to mental ray in Maya 2009
34.Digital-tutors : Flash and Maya Integration
35.Digital-tutors : HDRI Workflow with Maya and Photoshop
36.Digital-tutors : Intermediate Poly/Sub-D Training Kit
37.Digital-tutors : Introduction to Dynamics in Maya
38.Digital-tutors : Introduction to Hypershade
39.Digital-tutors : Introduction to Lighting in Maya
40.Digital-tutors : Introduction to Maya 2009
41.Digital-tutors : Introduction to Maya Animation: Walk Cycle
42.Digital-tutors : Introduction to Maya Muscle
43.Digital-tutors : Introduction to Maya nCloth
44.Digital-tutors : Introduction to Maya Paint Effects
45.Digital-tutors : Introduction to MEL
46.Digital-tutors : UV Mapping Workflows in Maya
47.Digital-tutors : Mastering Maya Render Nodes
48.Digital-tutors : Using SyFlex in Maya
49.Digital-tutors : Urban Environment Creation in Maya
50.Digital-tutors : Ultimate Fluids
51.Digital-tutors : The Artists Guide to MEL
52.Digital-tutors : Maya Modeling Techniques: Automotive
53.Digital-tutors : Maya Modeling Techniques: Werewolves
54.Digital-tutors : Maya Unlimited: Cloth
55.Digital-tutors : Maya Unlimited: Fluid Effects
56.Digital-tutors : Maya Unlimited: Fur
57.Digital-tutors : Maya Unlimited: Hair
58.Digital-tutors : mental ray in Maya
59.Digital-tutors : mental ray Nodes in Maya
60.Digital-tutors : mental ray Nodes Online Reference Library
61.Digital-tutors : mental ray Rendering Techniques: Interiors
62.Digital-tutors : mental ray Tips and Tricks
63.Digital-tutors : mental ray Workflows in Maya: Caustics
64.Digital-tutors : mental ray Workflows in Maya: Final Gather
65.Digital-tutors : mental ray Workflows in Maya: Global Illumination
66.Digital-tutors : mental ray Workflows in Maya: Subsurface Scattering
67.Digital-tutors : Modeling Next-Gen Characters in Maya
68.Digital-tutors : Motorcycle Modeling Techniques in Maya
69.Digital-tutors : Non-linear Animation with Maya Trax
70.Digital-tutors : nParticles in Maya 2009
71.Digital-tutors : Digital Tutors-Pixar RenderMan Tutorials-Siggraph2007
72.Digital-tutors : Polygon and Sub-D Modeling Workflows in Maya
73.Digital-tutors : Product Visualization in Maya
74.Digital-tutors : RealFlow and Maya Integration
75.Digital-tutors : Render Passes in Maya 2009
76.Digital-tutors : Rendering with Maya Toon
77.Digital-tutors : mental ray in Maya: Rendering Workflow
78.Digital-tutors : Rigging Cartoon Vehicles in Maya
79.Digital-tutors : Rigging Quadrupeds in Maya
80.Digital-tutors : Set Dressing and Design in Maya
81.Digital-tutors : Shading Networks in Maya
82.Digital-tutors : Soft and Rigid Bodies in Maya
83.Digital-tutors : Stereoscopic 3D in Maya
84.Digital-tutors : Texture Painting with Maya and Photoshop

85.Digital-tutors : 12 Principles of Animation in Maya (new 2010)

86.Digital-tutors : Automotive rendering with HDR Light Studio

87.Digital-tutors : Introdution Maya 2011

88.Digital-tutors : Architectural Presiualization Modeling & Texture

89.Digital-tutors : Game Weapon in maya and Zbrush.

90.XFrog (phần này làm Tree)

91.Digital-tutors : Creating Facial Topology in Maya 2011

92.Digital-tutors : Creating Realistic Eyes in Photoshop and Maya

93.Digital-tutors : Introdution maya Fur 2011

94.Digital-tutors : Introdution rigging maya 2011

95.Digital-tutors : Modeling Architectural Destruction

96.Digital-tutors : Exploring Animation Principles in Maya 2011 Timing and Spacing

97.Digital-tutors : Pipeline Integration with Maya 2011 and RealFlow 5

98.Digital-tutors : 'Infiltrator' Production Pipeline Volume 1 Storyboard

99.Digital-tutors : 'Infiltrator' Production Pipeline Volume 2 Modeling

100.Digital-tutors : 'Infiltrator' Production Pipeline Volume 3 Rigging

101.Digital-tutors :'Infiltrator' Production Pipeline Volume 4 Match Moving

102.Digital-tutors :'Infiltrator' Production Pipeline Volume 5 Animation


 

chỉ với 360 bạn có thể tạo cho mình 1 clip phim 3D như ý.

 

 

Trọn bộ 700.000vnd

 

 

 

MAYA ROLEX DAYTONA

Bộ dvds hướng dẫn đầy đủ chi tiết và cặn kẽ nhất vẽ - hòan thiện đồng hồ Rolex Daytona

Gồm 58 bài tập hướng dẫn cho đến hòan thành, mỗi bài tập ~7-10mins

Sau 7hrs sẽ giúp các bạn chưa biết gì về Maya có thể Modeling – Texture – FinalRender 1 chiếc đồng hồ Rolex Daytona.

Ảnh số 34

Trọn bộ 2DVDs/40.000vnd

 

 

 

 

 

GNOMON WORKSHOP MAYA

Gnomon Maya : 3D image based Terrain

Gnomon Maya : Mentalray

Gnomon Workshop character model

Gnomon character UV mapping

Gnomon : Digital Sculpting Zbrush Maya Training – SQWATCH

Gnomon Maya : Ground Explosion (tao cac hieu ung no trong dien anh)

Gnomon Maya : Modeling

Gnomon Maya : Character texturing production

Gnomon Maya : Hard surface Texture Painting

Gnomon Maya : Organic

Gnomon Maya : Deformer

Gnomon Maya : Rendering

Gnomon Maya : Character animation

Gnomon Maya : Dynamic

Gnomon Maya : Paint FX

 

 

Ảnh số 24

 

15.000vnd/1DVD

15DVDs – 225.000 vnd

 

 

SIMPLY MAYA

Simply Maya : nCloth

Simply Maya : Spitfire model (ve may bay tiem kich de nhi the chien)

Simply Maya : Sandspeeder (ve tau phi thuyen & di chuyen tren sa mac)

Simply Maya : Game Character (ve nhan vat game)

Simply Maya : Chef Ramsay length 9h55m (ve nhan vat dau bep) MPEG-4 (1680x1048)

Simply Maya : GI Re-mastered 21h32m (ve nguoi linh) MPEG-4 (1280x1048)

Simply Maya : The Dragon Re-mastered (ve con rong)

Simply Maya : The Spider

Simply Maya : Toondog

Simply Maya : The hippo 7h56m

Simply Maya : Render Layer (cach xuat hinh anh nhanh chong & khoa hoc)

Simply Maya : Model Yahama YFZ R1

Simply Maya : Modeling The Taj Mahal

Simply MAya : Modeling Victoria House

Simply Maya : Haunted House Modeling + Texture

Maya tools (huong dan bang video cac cong cu trong maya)

Ảnh số 23Ảnh số 22Ảnh số 21

Ảnh số 20Ảnh số 19Ảnh số 18Ảnh số 17

 

13DVDs – 240.000 vnd

 

 

 

DIGITAL FUSION fx

Bộ hướng dẫn software FUSION – là software chuyên làm kỷ xảo, hiệu ứng hình ảnh và dựng video HD digital chuyên biệt dành cho films và thương mại quảng cáo của hãng Eyeon software Inc (giống AE nhưng mạnh hơn về mặt compositing, Keying và color correction)

 Ảnh số 33

1. Fusion - Basic

2. Fusion - 3D Compositing 
3. Fusion - 3D Matte Paintings  
4. Fusion - Advanced Keying Techniques 
5. Fusion - Advanced Particle Tactics 
6. Fusion - Common Particles 
7. Fusion - Crowd Replication 
8. Fusion - Image Replacements 
9. Fusion - Preparing for 3D Compositing 
10. Fusion - Sky Replace 
8DVDs – 150.000 vnd

 

 

 

 

Zbrush

 

 

MODO

Ảnh số 27

 

MUDBOX


 

HOUDINI

Ảnh số 28

 

 

 

AUTODESK MAYA

Autodeskmaya : Maya Tools Autodeskmaya : Maya Animation Autodeskmaya : Learning Maya 2K9 Foundation

[IMG]http://i963.photobucket.com/albums/ae120/online_seller123/autodeskmaya.jpg[/IMG]

2DVDs – 40.000 vnd

 

 

FAHRENHEIT DIGITAL MAYA

Fahrenheit Digital Maya : Facial Rigging for feature animation Fahrenheit Digital Maya : Rigging for feature animation Fahrenheit Digital Maya : Skinning for feature animation

[IMG]http://i963.photobucket.com/albums/ae120/online_seller123/rigging-banner.jpg[/IMG]

3DVDs – 60.000 vnd 


VUE – GEEKATPLAY STUDIO TERRAIN

Video hướng dẫn làm các đồi, núi, hoang đảo… mô phỏng cực kỳ chính xác. (gần giống phần mềm Bryce)

The complete guide Epic Landscapes

Ảnh số 29

2DVDs – 40.000 vnd 

 

012.1613.9947

 

 

 

 

3A Trần Trọng Cung,  Phường Tân Thuận Đông Quận 7

Thông tin shop bán
Bấm gọi

Thông tin shop bán