Giới thiệu về Cinema 4D Premium

60.000
ID tin: 2120129Gửi lúc: 08:28, 19/09Hồ Chí Minh
Đã xem: 210 Bình luận: 0
Lưu tin
nstinhviet
Mô tả sản phẩm Giới thiệu về Cinema 4D – Premium

 

Năm phát hành: 2014

Nhà sản xuất: TutsPlus

Tác giả: Steven Brockman

Độ dài: 1:30:00

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Mô tả: Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của Cinema 4D trong vòng chưa đầy hai giờ đồng hồ. Video hướng dẫn  của Steve Brockman sẽ dạy cho bạn những điều cơ bản về 3D, tạo ra mô hình thực tế, làm việc với các phông chữ với máy ảnh , ánh sáng và hình ảnh động.

nội dung

Giới thiệu  14m 16s

Tổng quan Bài học3m 20

Thiết lập kết xuất 10m 56s

Khái niệm cơ bản về Cinema4D 9m 20

Lưu / mở Đồ án 3m 30

Điều hành Trong Cinema 4D 2m 36s

Giới thiệu các Công cụ khác nhau 3m 14s

cài đặt Cảnh 27m 22s

máy ảnh 6m 34

cài đặt Ánh sáng / Thành phần 11m 32s

Điều chỉnh thời gian 2m 2s

Sáng tạo các đối tượng ban đầu7m 14s

Áp dụng  24m 8s

Thiết lập năng động 6m 54s

Chế độ mẫu khác nhau 10s 6m

Deformers 6m 18

Tạo hình động  4m 46s

Tạo Các sản phẩm cuối cùng 21m 50

Tạo Tiêu đề hình động 11m 38s

Áp dụng chi tiết cuối cùng 6m 56s

Tạo kết xuất cuối cùng 2m 26s

Kết luận 50s

Thông tin shop bán
Bấm gọi

Thông tin shop bán